Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


นายอนันต์ เวียงลอ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านปางป้อม

 

ประชาสัมพันธ์


นางอุบลวรรณ เข็มเพชร นายกเทศบาลตำบลเวียงลอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู ชุมชนและนักเรียน ตำบลลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
ได้ร่วมจัดกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ" ณ โรงเรียนบ้านปางป้อม
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2557

 


นายอนันต์ เวียงลอ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางป้อม
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านปางป้อม สพป.พะเยา เขต 2
ได้ร่วมจัดกิจกรรม "วันขึ้นปีใหม่" เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2557

 


นางอุบลวรรณ เข็มเพชร นายกเทศบาลตำบลเวียงลอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู ชุมชนและนักเรียน ตำบลลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
ได้ร่วมจัดแข่งขันกีฬา "เวียงลอเกมส์" ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านปางป้อม
เมื่อวันที่ 24-27 ธันวาคม 2556

 


นายอนันต์ เวียงลอ คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านปางป้อม
ผู้นำองค์กรชุมชน และประชาชนบ้านปางป้อม ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา
ได้ร่วมจัดกิจกรรม "วันพ่อแห่งชาติ" ประจำปี 2556 ณ โรงเรียนบ้านปางป้อม
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556

 


นายอนันต์ เวียงลอ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านปางป้อม สพป.พะเยา เขต 2
ได้ร่วมจัดกิจกรรม "สัปดาห์วิทยาศาสตร์" ณ โรงเรียนบ้านปางป้อม
และนำนักเรียนไปเรียนรู้นอกสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยพะเยา
เมื่อวันที่ 15-16 สิงหาคม 2556

 


นายอนันต์ เวียงลอ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านปางป้อม สพป.พะเยา เขต 2
ได้ร่วมจัดกิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ" เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556

 


นายอนันต์ เวียงลอ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านปางป้อม สพป.พะเยา เขต 2
ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรม "อาเซียนเดย์" ณ โรงเรียนบ้านพวงพะเยอม อ.จุน จ.พะเยา
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2556

 


นายประถม เชื้อหมอ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พะเยา เขต 2
เป็นประธานถวายเทียนพรรษา ร่วมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านปางป้อม อ.จุน จ.พะเยา
ณ วัดเชียงยืน บ้านปางป้อม อ.จุน จ.พะเยา โดยครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านปางป้อมได้ร่วมกัน
จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556

 


นายสุชาติ ศศิภัทรกุล รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 2
และคณะกรรมการประเมินโครงการโรงเรียนดี ศรีตำบล
ได้เข้าร่วมประเมินโรงเรียนบ้านปางป้อม เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556

 

นายอนันต์ เวียงลอ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางป้อม คณะครูและนักเรียน
ได้ร่วมจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2556 ณ โรงเรียนบ้านปางป้อม เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556

 

นายอนันต์ เวียงลอ ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนบ้านปางป้อม
ได้ศึกษาดูงานโรงเรียนดี ศรีตำบล ณ โรงเรียนอนุบาลภูซาง เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556

 

นายอนันต์ เวียงลอ ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนบ้านปางป้อม
ได้ร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 ณ โรงเรียนบ้านปางป้อม
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2556

 

นายอนันต์ เวียงลอ ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนบ้านปางป้อม
ได้นำนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา ณ วัดเชียงยืน เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2556


ค้นข่าวมาเล่า

 

 

ข่าวการศึกษา

 

 

หน้าต่อไป

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerสถิติผู้เยี่ยมชม

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player