Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


นายอนันต์ เวียงลอ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ
(บ้านปางป้อม)

 

ประชาสัมพันธ์


นายอนันต์ เวียงลอ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลเวียงลอ (บ้านปางป้อม)
คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเวียงลอ ได้ร่วมจัดกิจกรรมแลกของขวัญวันขึ้นปีใหม่
โดยมี พระครูอดุลยสุนทรการ เจ้าคณะอำเภอจุน และนายสมชาย เข็มเพชร ที่ปรึกษานายกฯ
ได้ร่วมให้โอวาท และอวยพรปีใหม่แก่คณะครูและนักเรียน
ณ โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ (บ้านปางป้อม) เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2558

 


นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ นายอำเภอจุน ประธานในพิธีงานลอยกระทงเทศบาลตำบลเวียงลอ
โดยมี นางอุบลวรรณ เข็มเพชร เป็นผู้กล่าวรายงาน มีผู้กำกับการ สภ.จุน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สท.ต.เวียงลอ ประชาชนตำบลลอ เข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทง
ณ โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ (บ้านปางป้อม) เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557

 


นายอนันต์ เวียงลอ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลเวียงลอ (บ้านปางป้อม)
และคณะครู ได้นำนักเรียนเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเข้าประกวดผลการดำเนินงานหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี 2557
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2557

 


นายอนันต์ เวียงลอ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลเวียงลอ (บ้านปางป้อม)
และคณะครู ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
ระดับกลุ่มไตรศึกษา ณ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ผลการแข่งขัน

 


นางอุบลวรรณ เข็มเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเวียงลอ
เป็นประธานในพิธี จัดกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557
ณ โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ (บ้านปางป้อม) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557

 


เทศบาลตำบลเวียงลอ ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรอำเภอจุน
และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุน ได้ร่วมจัดโครงการค่ายเยาวชนตำบลลอ
"พัฒนาทักษะชีวิต ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์"
ณ โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ (บ้านปางป้อม) เมื่อวันที่ 12-13 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

 


นายอนันต์ เวียงลอ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลเวียงลอ (บ้านปางป้อม)
คณะครู และนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ถวายเทียนพรรษา
ณ วัดเชียงยืน วัดปางป้อม และวัดเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

 


นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ นายอำเภอจุน เป็นประธานพิธีทบทวนคำปฏิญาณ
และสวนสนามของกองลูกเสือ-เนตรนารีของโรงเรียนในสังกัดอำเภอจุน
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ณ โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ (บ้านปางป้อม) เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

 


นายอนันต์ เวียงลอ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลเวียงลอ (บ้านปางป้อม)
คณะครู และนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2557
ณ วัดเชียงยืน เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2557

 


นายเลือดไท วงศ์ใหญ่ ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดพะเยา
เข้าเยี่ยมชม ให้กำลังใจแก่คณะผู้บริหาร สท.เทศบาลตำบลเวียงลอ
และผู้บริหาร ร.ร.เทศบาลเวียงลอ
โดยมีนางอุบลวรรณ เข็มเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเวียงลอ และทีมงาน ให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ (บ้านปางป้อม)

 


นายประถม เชื้อหมอ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
และนางอุบลวรรณ เข็มเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเวียงลอ
ได้ลงนามรับ-มอบการถ่ายโอนโรงเรียนบ้านปางป้อม มาสังกัดสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงลอ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

โดยมี
นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ นายอำเภอจุน ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี
นายเลือดไท วงศ์ใหญ่ ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
นายทอม ศรีทิพย์ศักดิ์ ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน
รวมทั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงลอ ผู้นำชุมชน ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียน
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗
ณ โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ (บ้านปางป้อม)

 


นางอุบลวรรณ เข็มเพชร นายกเทศบาลตำบลเวียงลอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู ชุมชนและนักเรียน ตำบลลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
ได้ร่วมจัดกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ" ณ โรงเรียนบ้านปางป้อม
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2557

 


นายอนันต์ เวียงลอ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางป้อม
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านปางป้อม สพป.พะเยา เขต 2
ได้ร่วมจัดกิจกรรม "วันขึ้นปีใหม่" เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2557

 

 

ค้นข่าวมาเล่า

 

 

ข่าวการศึกษา

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player