Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


นายอนันต์ เวียงลอ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ
(บ้านปางป้อม)

 

ประชาสัมพันธ์

นายอรุณ ร่มแก้ว ครูโรงเรียนเทศบาลเวียงลอ (บ้านปางป้อม) และคณะครู
นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ และศึกษาดูงาน
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ณ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ กิจกรรมการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
เมื่อวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558

 

นางอุบลวรรณ เข็มเพชร นายกเทศมนตรี สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงลอ
ร่วมกับผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนในตำบลลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
ได้ร่วมจัดการแข่งขันกีฬา "เวียงลอเกมส์" ณ สนามโรงเรียนเทศบาลเวียงลอ
เมื่อวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2558

 

ร.อ.ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานมูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า
นางอุบลวรรณ เข็มเพชร นายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหาร
ครูอรุณ ร่มแก้ว ครูโรงเรียนเทศบาลเวียงลอ ผู้ประสานงาน
ร่วมกับคณะผ้าป่า "กรุงเทพมหานคร" ร่วมจัดทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี
เพื่อสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถวัดเชียงยืน และจัดซื้อ-ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์
ทอดถวาย ณ วัดเชียงยืน ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558

 

นางอุบลวรรณ เข็มเพชร นายกเทศมนตรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในตำบลเวียงลอ
ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู ชุมชนและนักเรียน ตำบลลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
ได้ร่วมจัดกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ" ณ โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ (บ้านปางป้อม)
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558


หน้าต่อไป

 

ค้นข่าวมาเล่า

 

 

ข่าวการศึกษา

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player