โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ ทุฝ่ายร่วมมือบริหาร วิชาการเป็นเลิศ เกิดสำนึกในสิ่งดี ใช้เทคโนโลยีทันสมัย สุขภาพอนามัยดี มีวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงสถิติผู้เยี่ยมชม
คน

 


ประชาสัมพันธ์


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

นายอนันต์ เวียงลอ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลเวียงลอ
และคณะครู ได้นำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

 

นางอุบลวรรณ เข็มเพชร นายกเทศมนตรี
สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
เป็นประธานในพิธี จัดกิจกรรมในงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558
ณ โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ (บ้านปางป้อม)
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ดูเพิ่มเติม

 

นายอนันต์ เวียงลอ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลเวียงลอ
พร้อมคณะครูนำนักเรียนเข้าร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558
ณ วัดเชียงยืน , วัดปางป้อม , วัดเฉลิมพระเกียรติฯ
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

 

นายอนันต์ เวียงลอ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลเวียงลอ (บ้านปางป้อม) และคุณครู
ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ
ที่จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

 

นายสมชาย เข็มเพชร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลเวียงลอ เป็นประธานในพิธี
กล่าวเปิดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ/วันสุนทรภู่ โดยมีนายอนันต์ เวียงลอ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลเวียงลอ กล่าวรายงานการจัดงาน
ครูและนักเรียน ได้ร่วมจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด
ณ โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558

ดูเพิ่มเติม

 

นายอนันต์ เวียงลอ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลเวียงลอ
ได้นำคณะลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ร่วมงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย
ภาคเหนือ ครั้งที่ 4 ณ มณฑลทหารบกที่ 33 จ.เขียงใหม่
ระหว่างวันที่ 4-7 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ดูเพิ่มเติม

 

ขอแสดงความยินดีกับ นายอนันต์ เวียงลอ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลเวียงลอ
ที่ได้รับพระราชทาน เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 ได้เข้ารับพระราชทานจาก
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อ 10 พฤษภาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

 

โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ (บ้านปางป้อม) และโรงเรียนเทศบาลตำบลงิม (คือเวียงจ่ำ)
ได้ร่วมกันจัดการอบรมพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2558
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงลอ
เมื่อวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

 

นายอนันต์ เวียงลอ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลเวียงลอ (บ้านปางป้อม)
ได้นำนักเรียนเข้าร่วมนำเสนอโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติ ระดับชาติ ประจำปี 2558
ได้รับรางวัล ระดับดี ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 11-13 มีนาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

 

นายอรุณ ร่มแก้ว ครูโรงเรียนเทศบาลเวียงลอ (บ้านปางป้อม) และคณะครู
นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ และศึกษาดูงาน
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ณ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ กิจกรรมการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
เมื่อวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558

ดูเพิ่มเติม

 

นางอุบลวรรณ เข็มเพชร นายกเทศมนตรี สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงลอ
ร่วมกับผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนในตำบลลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
ได้ร่วมจัดการแข่งขันกีฬา "เวียงลอเกมส์" ณ สนามโรงเรียนเทศบาลเวียงลอ
เมื่อวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2558

 

ร.อ.ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานมูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า
นางอุบลวรรณ เข็มเพชร นายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหาร
ครูอรุณ ร่มแก้ว ครูโรงเรียนเทศบาลเวียงลอ ผู้ประสานงาน
ร่วมกับคณะผ้าป่า "กรุงเทพมหานคร" ร่วมจัดทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี
เพื่อสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถวัดเชียงยืน และจัดซื้อ-ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์
ทอดถวาย ณ วัดเชียงยืน ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558

 

นางอุบลวรรณ เข็มเพชร นายกเทศมนตรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในตำบลเวียงลอ
ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู ชุมชนและนักเรียน ตำบลลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
ได้ร่วมจัดกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ" ณ โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ (บ้านปางป้อม)
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558


หน้าต่อไป

 

ค้นข่าวมาเล่า

 

 

ข่าวการศึกษา